Naar inhoud

Het Sociaal Huis "De Pastorij"

Sedert mei 2009 zijn het OCMW en de gemeentelijke sociale dienst gehuisvest in het Sociaal Huis "De Pastorij".
Met de realisatie van het Sociaal Huis willen het gemeentebestuur en het OCMW voor iedere Desselaar een eerste aanspreekpunt creëren op het vlak van sociale dienst- en hulpverlening. Als de hulpverleners in het Sociaal Huis jou niet rechtstreeks kunnen helpen, zullen zij steeds trachten om jou door te verwijzen naar de juiste dienst of organisatie.

Wat het OCMW en de gemeentelijke sociale dienst betreft, kan je met volgende vragen terecht in het Sociaal Huis:


Hieronder vindt u de gebruikersgids van het OCMW.
Deze gids geeft u informatie over de werking van het OCMW en legt uit waarop u recht heeft.
Gids voor de gebruikers van het OCMW